Πατήστε πάνω σε κάθε κατηγορία για να εμφανίσετε ή να αφαιρέσετε σημεία πάνω στο χάρτη.